BẢO HÀNH
SỬA CHỮA
CHÍNH SÁCH
BÁN HÀNG
TƯ VẤN
CHỌN MUA
HOT LINE:
0903 347 856
Ổn áp 1 pha

HANSHIN 10KVA 1 PHA (ĐỨNG)

Giá:  VND
Đin áp đầu vào 1FA: 40V,60v, 90v,140v – 240v 
Đin áp đầu ra 1FA: 100V,110V, 220V(+/- 3%).
Điu khin cơ cu chp hành động cơ (DC-AC-SEVO) cung cp nguđin liên tc không ngt quãng.
- T
n s 50/60 Hz.
- Th
i gian xác lđin áp 05 giây khi đin áp thay đổi 10%.
- T
độđáp ng t 2 đến 5V trên giây.
- D
ng sóng hình sin.
- Nhi
độ môi trường min=5 độ C, max = 50 độ C.
Độm môi trường nh hơn 80% độm cho phép.
- Công su
t danh định: biến thếđược thiết kế dư công sut ti (tính theo KVA).
- Hi
u sut N=95% (N thay đổi theo đin áp đầu vào).
Đin tr cách đin 3~100 Mega Ohms/DC-500V.
Độ bn cách đin : biến thế chđược phóng đin cao áp 2000V trong vòng 1 phút.
- Có h
 thng chng sđin áp.
- H
 thng bo v quá áp, quá dòng, mt FA, chm FA.
- H
 thng tđộng đóng, cđin khi ngun có s c ngun.
- H
 thng mch tr nhm bo v các thiết b lnh. H thng loi tr mi nhiu ngun.
Điu khin hoàn toàn bng k thut s.
định đin áp ra hoàn toàn tđộng.
- Ch
được tng đin áp vào rng.
- Kích th
ước gn nh, không gây tiếng n khi máy hođộng.
- H
 thng truyđộng bng nhông, bánh răng kim loi, do đó s làm tăng độ bn ca thiết b.
- Ti
ết kiđin khi s dng ti.
- Dùng 
được trong nhng khu vc nguđin luôn thay đổi và tt áp (khu sn xut, máy hàn...).
- V
i công sut ln, các đầu vào và đầu ra đượđấu ni bng thanh cái đồng.
- H
 thng gii nhit bng qut.
- 95% linh ki
n lp ráp trong máy là ca M, Nht, Hàn Quc, Đài Loan,...
- L
p ráp ti Vit Nam.
- Có h thng tđộng ngđin khi đin áp cao, có h thng bo v dòng, h thng chng sđin áp, vi mđích bo v tuyđối các thiết b ca quý khách đang s dng khi có s c vđin (có loi máy chuyên dùng cho thiết b lnh được thiết kế mch tr 5 phút).
SẢN PHẨM TƯƠNG TỰ